Skip to main content

Meldingsformulier datalekken

Gebruik dit formulier om het QBE Data Protection team op de hoogte te stellen van een inbreuk in verband met gegevens. Een datalek kan betrekking hebben op gegevens van klanten of personeel van QBE, of iemand anders die verbonden is met QBE, die ten onrechte, per ongeluk of opzettelijk openbaar zijn gemaakt. Een datalek kan ook het verlies of de ontdekking inhouden van een voorwerp (zoals een laptop) of document dat vertrouwelijke informatie kan bevatten.

Alle velden met een asterisk (*) zijn verplicht.

telefoonnummer en e-mailadres dat wij nodig hebben om contact met u op te nemen